top of page

שנינו יחד כמיתר

הקש על התמונה לחזרה

על הפסל

נושא הזוגיות מעסיק את הפסלת ומשתקף ברבות מעבודותיה. כאן בא הנושא לידי ביטוי על ידי סימבוליה לכלי נגינה. שני הכינורות - או הנבלים - שפורטים עליהם בפסל זה, הם הפשטה לגבר ולאישה המנגנים יחדיו את שירת החיים.

קטגוריה:

חומר עיקרי:

:מידות

חפצים

רוחב: 53 ס"מ, גובה: 50 ס"מ, עומק: 30 ס"מ

ארי ים.jpg
bottom of page