top of page

ראש טלה

הקש על התמונה לחזרה

על הפסל

הטלה הוא זה שפותח את גלגל המזלות. כחיה, הוא מרמז על קורבן - בזכותו בני ישראל נגאלו ויצאו מעבדות לחירות. וכך, כשם שחודש ניסן היה חודש הגאולה בעבר, כך הוא גם יהיה חודש הגאולה בעתיד, ותתקיים בו נבואתו של ישעיה: "וגר זאב עם כבש ... וזאב וטלה ירעו כאחד".

קטגוריה:

חומר עיקרי:

:מידות

חיות

בזלת

רוחב: 22 ס"מ, גובה: 25 ס"מ, עומק, 22 ס"מ

ארי ים.jpg
bottom of page