top of page

ראש אנפה

הקש על התמונה לחזרה

על הפסל

האנפה קשורה לרגש. היא מייצגת בעיני נחישות נשית והסתמכות עצמית - את היכולת להתבונן בבבואה העצמית. נשות האנפה מצטיינות בתחומים רבים, וכשדרך אחת אינה מצליחה להן הם פונות לדרך אחרת. הידע נמצא בתוכן.

קטגוריה:

חומר עיקרי:

:מידות

חיות

אבן חברון

רוחב: 15 ס"מ, גובה: 35 ס"מ, עומק: 15 ס"מ

ארי ים.jpg
bottom of page