top of page

תהליך העבודה

            תהליך העבודה על הפסלים מתבצע באחת משתי טכניקות עיקריות: חציבה באבן או יציקה באבן.

יציקה באבן -

ישנם מספר שלבים לעבודה:

השלב ראשון הוא פיסול באמצעות חימר ועיבודו לצורה הרצויה.

לאחר השלמת הפסל בחימר, מכינים עיסת גבס אותה יוצקים על הפסל.

עם התייבשות הגבס, פותחים בזהירות את יציקת הגבס, מוציאים את החימר ומנקים את היציקה.

עתה מכינים עיסה המורכבת ממלט ומשביבי שיש, ויוצקים אותה לתוך התבליט.

לאחר ייבוש של מספר ימים שוברים את התבליט וכמו בלידה, מוציאים את הפסל.
עתה רק נותר לעבד אותו עד להשגת שלמות.

חציבה באבן -

אני בוחרת את האבן הרצויה לי, זאת על פי קריטריונים כמו קשיות, מרקם של האבן וצבע.

בעזרת כלים פנאומטיים ומכשירים חשמליים שונים, האבן עוברת עיבוד לצורה הרצויה ולטקסטורה המתאימה.

בשונה מטכניקת היציקה באבן,  חציבה באבן אינה מאפשרת פתח לשינויים.
בחציבה באבן אי אפשר לשנות או להוסיף - רק לגרוע מהפסל הנתון - כך שיש צורך לעבוד לפי סקיצה.

תהליך העבודה - רבוע משופר (1)_edited.jpg
2010 - present
2010 - present
bottom of page